top of page

Acerca de

Reading Books in Library

Noin

LUE Ottawa
Lukeminen mahdollistaa aikuisen kehityksen

READ Ottawan missiona on tarjota Ottawan piirikunnassa tai sen lähistöllä asuville aikuisille mahdollisuus parantaa ja muuttaa elämäänsä vahvistamalla heidän luku- ja kielitaitoaan.

LUE Ottawa on ainoa voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa ilmaista henkilökohtaista ohjausta aikuisille Ottawan piirikunnassa. Vahvat aikuisten lukutaito- ja koulutusohjelmat tuovat voimakkaan tuoton investoinneille parantamalla aikuisopiskelijoiden ja heidän perheidensä elämää ja parantamalla Ottawan piirikunnan alueen talouskasvua.

READ Ottawa perustettiin vuonna 2008. Ensimmäinen tutorikoulutus pidettiin keväällä 2009 ja perustettiin voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi vuonna 2010. Muodollisesti READ-nimellä tunnettu organisaatio aloitti kolmella oppija/tuutori-parilla. Olemme jatkaneet parien kasvattamista joka vuosi ja tukeneet jopa 40 oppija/tuutori paria vuosittain.

bottom of page