top of page

Acerca de

Reading Books in Library

относно

ПРОЧЕТЕТЕ Отава
Четенето дава възможност за развитие на възрастните

ПРОЧЕТЕТЕ Мисията на Отава е да предостави на възрастните, които живеят в или близо до окръг Отава, възможност да подобрят и трансформират живота си чрез укрепване на четенето и владеенето на езика.

READ Отава е единствената организация с нестопанска цел, която предоставя безплатни индивидуални уроци за възрастни в окръг Отава. Силните програми за ограмотяване и образование за възрастни носят мощна възвръщаемост на инвестициите, като подобряват живота на възрастните учащи се, живота на техните семейства и подобряват икономическия растеж в района на окръг Отава.

READ Отава е основана през 2008 г. Първото обучение за преподаватели се проведе през пролетта на 2009 г. и беше създадено като организация с нестопанска цел през 2010 г. Официално известна като READ, организацията стартира с три двойки учащи/преподаватели. Продължихме да увеличаваме нашите двойки всяка година и сме подкрепяли до 40 двойки учащи/преподаватели годишно.

bottom of page