top of page
fergergae.webp

Жилийн тайлангууд

READ Ottawa нь Оттава мужийн насанд хүрсэн суралцагчдын бичиг үсэг, хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар өдөр бүр амьдралыг өөрчлөх зорилготой юм. Үйлчлэх завшаан, нэр төрийн хэрэг байгаа нь суралцагчдад үзүүлж буй мөнхийн нөлөөг харахын тулд бидний жилийн тайланг уншихыг урьж байна.

bottom of page