top of page

Манай дэмжигчиддээ баярлалаа!

Эдгээр байгууллага нь READ Ottawa-г чадваржуулахад амжилттай нөлөөлсөн. Манай ивээн тэтгэгчдийн вэб хуудсуудыг шалгаад тэд хэн бэ, манай нийгэмд юу санал болгож байгааг ойлгох болно.

bottom of page