top of page
hhrths.webp

لیست های شغلی

برای مشاهده مشاغل موجود فعلی ما روی پیوندهای زیر کلیک کنید!

اگر مایل به درخواست هستید، پوشش و رزومه خود را به آدرس  info@readottawa.org  با عنوان شغل ایمیل کنید.

افتتاحیه های فعلی:

ما در حال حاضر هیچ فرصت شغلی نداریم، اما شما را تشویق می‌کنیم که در نظر بگیرید معلم داوطلب برای حمایت از یک یادگیرنده بزرگسال امروز!

bottom of page