top of page

Acerca de

Reading Books in Library

در باره

اتاوا را بخوانید
خواندن باعث رشد بزرگسالان می شود

رسالت READ اتاوا این است که به بزرگسالانی که در شهرستان اتاوا یا در نزدیکی آن زندگی می کنند فرصتی برای بهبود و تغییر زندگی خود با تقویت تسلط خواندن و زبان خود فراهم کند.

READ Ottawa تنها سازمان غیرانتفاعی است که آموزش رایگان تک به تک برای بزرگسالان در شهرستان اتاوا ارائه می دهد. برنامه‌های قوی سوادآموزی و آموزش بزرگسالان با بهبود زندگی یادگیرندگان بزرگسال، زندگی خانواده‌هایشان و بهبود رشد اقتصادی منطقه اتاوا، بازگشت سرمایه‌گذاری قدرتمندی را به همراه دارد.

READ Ottawa در سال 2008 تاسیس شد. اولین آموزش معلمان در بهار 2009 برگزار شد و به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در سال 2010 تاسیس شد. این سازمان که به طور رسمی به عنوان READ شناخته می شود، با سه جفت یادگیرنده/مدرس شروع به کار کرد. ما هر سال به رشد جفت‌های خود ادامه داده‌ایم و سالانه از 40 جفت یادگیرنده/معلم پشتیبانی کرده‌ایم.

bottom of page